Vytvořím bezdrátovou síť, která propojí všechna vaše zařízení a umožní vám využívat internet a sdílet soubory s ostatními. Nastavím domácí počítačovou síť tak, aby každý v domácnosti mohl snadno využívat internet, sdílet soubory a tisknout ze společné tiskárny.