Jednou z nejčastějších závad je polití či uvíznutí předmětů mezi klávesy. Při náhodném polití nápoje, jako je káva, čaj nebo soda, do klávesnice může dojít k nechtěnému proniknutí tekutiny dovnitř klávesnice. Tekutina poté může způsobit oxidaci kontaktů pod tlačítky, což vede k tomu, že signál se už nemůže správně přenést na membrány. To v důsledku způsobuje, že klávesy neodpovídají nebo nevytvářejí správné znaky na obrazovce.